zoveel meer

Optie premie
De waarde van een optie wordt bepaald door een aantal factoren:
– de koers van de onderliggende waarde (OW)
– de uitoefenprijs (UOP)
– de looptijd
– de rente
– de volatiliteit
– het dividend
* onderaan deze pagina staat de betekenis van de afkortingen

optie-weetjes-5

Een put optie, die deep ITM is (die veel intrinsieke waarde heeft) zal een delta kennen die dicht bij de -1 ligt
en een call optie die deep ITM dicht bij +1.
Opties die ATM zijn (hier ligt de UOP dicht bij de OW) hebben een delta van ca. 50.
Opties die far OTM zijn hebben dus een delta die ligt dicht bij de 0. Deze opties zullen dus ook weinig meer in waarde bewegen indien de koers van de OW veranderd.
Een call optie en een put optie met dezelfde expiratie en UOP kennen samen een delta van 1. (als de call een delta heeft van 0.45 dan zal de put een delta hebben van 0.55)

optie-weetjes-6
De termen OK en SV tegenover OV en SK
Kopen
Een optie kopen noemen we een Open Koop of OK.
Het sluiten van deze optie noemen we een Sluit Verkoop of SV.
Schrijven
Wanneer je geen optie bezit en je verkoopt een optie, dan noemen we dat schrijven.
Dat noemen we een Open Verkoop of OV.
Het sluiten van deze optie (terugkopen) noemen we een Sluit Koop of SK.

Het handelen in opties kent rechten en plichten

optie-weetjes-7

De call-put ratio
Deze geeft de verhouding weer tussen het aantal verhandelde call- en put opties. Deze ratio wordt vaak gezien als een korte termijn verwachting. Is de ratio groter dan 1, dan zijn er meer calls dan puts verhandeld, er wordt dan een stijging verwacht.
Is de ratio kleiner dan 1 kunnen we een daling verwachten. Gemiddeld gesproken worden er meer calls verhandeld dan puts en gemiddeld zal de call-put ratio groter dan 1 zijn (ca. 13 calls tegen 10 puts of 13/10=1.3)

Hedgen
De delta wordt niet alleen gebruikt voor de berekening van optie premies. Je kunt meer met de delta. Met behulp van de delta kun je uitrekenen, hoeveel putopties je zou kunnen kopen om je portefeuille af te dekken (hedgen).
1 optie heeft een contractgrootte van 100 aandelen (in Nederland is dit het geval bij de meeste fondsen) Als je 100 aandelen bezit en die wil je tegen een koersval beschermen (hedgen) en de putoptie heeft een delta van 0.50. dan heb je 2 putopties nodig. Ga maar na, als de ow waarde daalt met 1 euro, dan wordt 1 putoptie 50 euro duurder, dus 2 putopties worden 100 euro duurder.

Profiteren van een stijging of daling met spreads?
bull = up en bear = down
> is groter en < is kleiner
put bull spread = gericht op een stijging – premie ontvangen – (long < short)
put bear spread = gericht op een daling – premie betalen – (long > short)
call bull spread = gericht op een stijging – premie betalen – (long < short)
call bear spread = gericht op een daling – premie ontvangen – (long > short)

Kun je de waarde van een call of put zelf berekenen?
Stel de koers van een aandeel staat nu op 33.50
De call 33 doet 75 cent premie, wat zal de put dan moeten doen?
Berekening: (strike call ) 33 + 0.75 (premie call) = 33.75 min (koers aandeel) 33.50 = 0.25
De put 33 zal dan een premie doen van 0.25
Put + aandeel min strike = call   (0.25 + 33.50 – 33 = 0.75)

Andersom werkt het natuurlijk ook:
De put 34 doet 70 cent premie, wat zal de call 34 dan moeten doen?
Berekening: (strike put ) 34 – 0.70 (premie put) = 33.30 min (koers aandeel) 33.50 = 0.20
De call 34 zal dan een premie doen van 0.20
Call – put plus strike = aandeel  (0.20 – 0.70 + 34 = 33.50)

We kunnen de formule ook anders schrijven:
koers OW = call prijs – put prijs + UOP
of apart voor de call: call prijs = koers OW + put prijs – UOP
en apart voor de put: put prijs = call prijs – koers OW + UOP

De Grieken
Opties horen in prijs mee te gaan met een koerswijziging van de OW maar dit gaat niet altijd op. Met de delta van een optie kan worden berekend in hoeverre de optie mee beweegt met de koers van de OW. De delta wordt aangeduid met een getal tussen de -1 en +1 (of -100 en +100) Een call wordt meer waard als de OW stijgt en een put wordt dan juist minder waard. Een call zal dan een positieve waarde hebben tussen 0 en 1, een put heeft dan een negatieve waarde, tussen -1 en 0.
Als een calloptie een delta heeft van 0.50 en de koers van de OW stijgt met 1 euro, dan zal deze optie met 50 cent gaan stijgen. De putoptie met de delta -0.50 zal dan met 50 cent gaan dalen in waarde. Een put optie, die deep ITM is (die veel intrinsieke waarde heeft) zal een delta kennen die dicht bij de -1 ligt een call die deep ITM dicht bij +1.
Opties die ATM zijn (hier ligt de UOP dicht bij de OW) hebben een delta van ca. 50.
Opties die far OTM zijn hebben dus een delta die ligt dicht bij de 0. deze opties zullen dus ook weinig meer in waarde bewegen, als de koers van de OW veranderd.
Een call optie en een put optie met dezelfde expiratie en UOP kennen samen een delta van 1. (als de call een delta heeft van 0.45 dan zal de put een delta hebben van 0.55)

*
UOP = uit oefen prijs
OW = onderliggende waarde
Strike = serie
ITM = in the money
ATM = at the money
OTM = out of the money
ok = open koop
sv = sluitingsverkoop
ov = open verkoop
sk = sluitingskoop