time spread

time-spread

we gaan uit van een
aex van 435 ow*
 actiepremie
verwachtingsterke koersdaling
op korte termijn
positiekoop kortlopende call
verkoop langlopende call
ok* call 420
ov* call 320
29.75
129.55
risico (tot de 1e expiratie!)maximaal de spread - de ontvangen premie
opbrengst
tot de 1e expiratie!
maximaal de ontvangen premie
margin
tot de 1e expiratie!
de spread min de maximale opbrengst
be* short call
tot de 1e expiratie!
is gelijk aan de uop* = de ontvangen premie419.80
als de verwachte koersdaling niet
uitkomt is dit een zeer
gevaarlijke strategie!
na de 1e expiratie moet
deze strategie opnieuw
worden voorzien van
een long positie
dit voorbeeld betreft
een verwachte,
hevige koersdaling
als je een hevige
koersstijging verwacht
kun je dit ook met
andere series doen
het doel is te
profiteren
van de intrinsieke waarde
(overwaarde) in de short optie premie
time spread koers
verloop
415420425430435
premie ontv. +99.80
waarde long call 42000+5+10+15
waarde short call 320-95-100-105-110-115
w/v*
tot de 1e expiratie
daarna zit je short!
+4.80
-0.20
-0.20
-0.20
-0.20
terminologie   
de waarde van de optieis gebaseerd op de waarde bij expiratie
optie kopenopen koopok(open buy)
optie sluitensluit verkoopsv(close sell)
optie schrijvenopen verkoopov(open sell)
optie terug kopensluit koopsk(close buy)
*be break even
*ow onderliggende waarde
*uop uitoefenprijs
*w/v winst of verlies
*itm in the moneyeen itm call
een itm put
heeft een lagere uop dan de ow
heeft een hogere uop dan de ow
*atmat the moneyeen atm call
een atm put
heeft een uop nabij de ow
heeft een uop nabij de ow
*otmout of the moneyeen otm call
een otm put
heeft een hogere uop dan de ow
heeft een lagere uop dan de ow
verwachtingswaardetijdswaarde
intrinsieke waardemeerwaarde bovenopde uop
De payoff grafieken op deze site zijn mede mogelijk gemaakt door beleggenmetplezier.nl