Short

Je gaat short met een call als je een daling verwacht van de onderliggende waarde.
Je ontvangt een premie en je gaat een verplichting aan om gedurende de looptijd van de optie aandelen te leveren tegen een vastgestelde prijs.
Schrijfwijze:
bij het innemen van de positie: open sell call (os of ov)
bij het sluiten van de positie: close buy call (cb of sk)

Je gaat short met een put als je een stijging verwacht van de onderliggende waarde.
Je ontvangt een premie en je gaat een verplichting aan om gedurende de looptijd van de optie aandelen te kopen tegen een vastgestelde prijs.
Schrijfwijze:
bij het innemen van de positie: open sell put (os of ov)
bij het sluiten van de positie: close buy put (cb of sk)